•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
úterý, 28 květen 2013 19:07

Ředitelé se seznámili s úvahami o zřízení přípravné třídy

V minulém týdnu se ve Valašských Kloboukách uskutečnila další pravidelná porada vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z celé spádové oblasti.

Na pořadu byly jak aktuální otázky financování školství, podmínek školního stravování či integrace žáků, tak i ojedinělý záměr Města Valašské Klobouky zřídit první přípravnou třídu základní školy ve Zlínském kraji.

Setkání zahájil starosta Dalibor Maniš, který jakožto člen krajské komise pro školství a vzdělávání seznámil přítomné s aktuální problematikou školství ve Zlínském kraji, jeho financováním a taktéž připravovanou novelou školského zákona. Dále přednesl informace k záměru města zřídit ve spolupráci s mateřskou a základní školou takzvanou přípravnou třídu. „V našem kraji by se jednalo o experiment, avšak v jiných krajích zmíněné třídy běžně existují. Jejím zavedením by se vyřešil problém s nadbytkem dětí v mateřské škole a současně by bylo možné zlepšit připravenost dětí se sociálním znevýhodněním k nástupu do základní školy," vysvětlil starosta Dalibor Maniš.

V současné době je záměr přípravné třídy ve stádiu prvotních studií a obecných úvah. Při jednáních zřizovatele a ředitelů mateřské i základní školy se posuzovala řada variant, jak k této otázce přistoupit a jakou podobu zvolit. „Nabízí se možnost zřízení další třídy mateřské školy při základní škole či rozšíření kapacity mateřské školy. Obě jsou však finančně velmi náročné a nesly by s sebou další nutné investiční náklady k úpravám prostor do vyhovujícího stavu," popsal Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.

„Podle zákona 561/2004 Sb. je dále možné zřídit při základní škole přípravnou třídu, která by byla určena především pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti sociální znevýhodněné, děti s poruchami vnímání a pozornosti či vadami řeči. K tomu je ovšem zapotřebí získání souhlasu krajského úřadu, takže by realizace tohoto řešení nebyla v rukou zřizovatele. Jako ideální by se zde jevila varianta nové třídy ve školní družině,"sdělil vedoucí. Poslední možností je pak zřízení živnostenského listu na mimoškolní výchovu. O novém ročníku pro předškolní děti se bude dále jednat.

Ve druhé části porady ředitelů škol byla na pořadu prezentace metodických pokynů ke vzdělávání žáků se speciálními potřebami, a to včetně doporučení činností pro integrované děti a zpracování individuálních plánů. Z hlediska organizace školního stravování byli účastníci seznámeni s možností zajištění stravování v době prázdnin, s problematikami nápojových automatů na školách, dietního stravování, prevence dětské obezity a podobně.

V oblasti mateřských škol byly předneseny poznatky k převisu poptávky po zapsání dětí, k přijímání dětí s diabetem či tělesným handicapem, docházce dítěte do více školek při střídavé péči rodičů a další. Nechybělo ani srovnání financování regionálního školství v letech 2012 a 2013.

 

tz. Lenka Zvonková

Sdílet

Jste zde: Hlavní strana Zpravodajství Ředitelé se seznámili s úvahami o zřízení přípravné třídy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.